Přihlásit se
Aktuální průzkumy
Výsledky
Videoprůvodce

Dotazník spokojenosti zaměstnanců

Úspěch každé firmy stojí především na tom, jak kvalitní má zaměstnance. Tuto nepsanou pravdu si uvědomuje jen malé procento firem. Přitom není potřeba mnoho úsilí a můžete předejít ztrátě kvalitního zaměstnance. Proč byste měli pravidelně provádět dotazník spokojenosti zaměstnanců?

Přečtěte si nezávislý článek na serveru www.ipodnikatel.cz:
Proč a jak dělat průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Ztráta kvalitního zaměstnance stojí firmu nemalé náklady – čas personalistů, školení nového zaměstnance, náklady na inzerci volných pracovních míst. Najít náhradu za kvalitního zaměstnance může zabrat i několik týdnů, další čas potrvá, než se zaškolí. Po tuto dobu může být oslabena i výkonnost firmy. Při odchodu více zaměstnanců může dojít k demotivaci ostatních. Může tak dojít k tomu, že firma nebude mít nejlepší pověst, a může tak přijít i o případné kandidáty na nové pozice.

Přínos služby dotes.cz:
  • Dotazník provozuje třetí strana, tudíž lze zajistit, že bude zcela anonymní, zaměstnanci se proto budou moci bez obav vyjádřit
  • Pomůže zvýšit efektivitu práce ve firmě (zaměstnanci mohou být z nějaké příčiny ve stresu, při zjištění této příčiny a jejím odstranění se zvýší jejich práceschopnost)
  • Dotazník můžete vytvářet pravidelně a tak zjišťovat vývoj spokojenosti v čase
  • Se službou dotes.cz můžete vytvářet i testy, tudíž ji můžete použít i k ověření znalostí zaměstnanců nebo ji použít jako výukový nástroj
Copyright © 2010, Axunet s.r.o.